Ελιές

– Μαμά οι ελιές έχουν πόδια;
– Όχι παιδί μου γιατί ρωτάς;

– Γιατί πρέπει να έφαγα μια κατσαρίδα!