Εκατό καλογριες

Εκατό καλόγριες σε ένα μοναστήρι και συγκεντρώνονται στην τραπεζαρία για να τους μιλήσει η ηγουμένη.
Λέει η Ηγουμένη :
Έχω να σας ανακοινώσω κάτι πολύ σοβαρό. Χθες μάθαμε ότι στο μοναστήρι μας μπήκε ένας άντρας.

Οι ενενήντα εννιά καλόγριες : ”Ιιιιιιιι!”
Η μία καλόγρια : ”Χε,χε,χε!”
Ηγουμένη : ”Και μάλιστα πρέπει να συναντήθηκε με μία από εσάς!”
Οι ενενήντα εννιά καλόγριες :”Ιιιιιιι!”
Η μία καλόγρια : ”Χε,χε,χε!”
Ηγουμένη : ”Και με αυτήν που συναντήθηκε σίγουρα έκανε ερωτά, γιατί βρήκαμε στο πάτωμα ένα προφυλακτικό!”
Οι ενενήντα εννιά καλόγριες : ”Ιιιιιιιι!”
Η μία καλόγρια : ”Χε,χε,χε!”
Ηγουμένη : ”Και το προφυλακτικό ήταν τρύπιο!”
Οι ενενήντα εννιά καλόγριες: ”Χε,χε,χε!”
Η μία καλόγρια : ”Ιιιιιιιι!”.