Είναι παντρεμένη

– Αυτή η μικρή βόμβα είναι παντρεμένη;

 – Ήταν αλλά χήρεψε. Τώρα είναι χηρο-βομβίδα.