Είμαι YOLO

xorizo
Τη χώρισα γιατί μου έριξε το πιτόγυρο

 

xtipisate
Γιατί δεν χτυπήσατε κύριε το εισιτήριο; Επειδή είμαι κατά της βίας

 

yolo
Μέχρι χθες πίστευα πως είμαι yolo

 

κοκκαλο
Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλο στον κάνει