Είμαι βρώμικος – Γρίφος

γριφος λογικης

Είμαι βρώμικος – Γρίφος


Όταν είμαι άσπρος είμαι βρώμικος.

Όταν είμαι μαύρος είμαι καθαρός.

Τι είμαι;