Εγωκεντρισμός

– Noμίζω ότι όλα γυρίζουν γύρω από μένα.
– Εγωκεντρισμός;

– Όχι. Αλκοολισμός! 

—————————–

– Εκατό εκεί;
– Μάλιστα κύριε.
– Εδώ μόνος μου!

——————————

Ο Λεωνίδας ήταν μεγάλος εγωιστής.
Κοιτούσε μόνο τη Σ-πάρτη του.