Έβαφε το δωμάτιο

Ο Νικολάκης μια μέρα έβαφε το δωματιό του και του έπεφταν οι μπογιές στο πάτωμα.

Η μητέρα του λέει :
– Βάλε μια εφημερίδα στο πάτωμα παιδί μου!

– Δεν πειράζει, φτάνω και έτσι μάνα!