Εάν ήμουν πλούσιος

Η δασκάλα βάζει έκθεση στην τάξη με θέμα ”Τι θα έκανα εάν ήμουν πλούσιος”.

Όλοι αρχίζουν να γράφουν εκτός από τον Τοτό.
– Τοτέ, εσύ γιατί δεν γράφεις παιδί μου; τον ρωτάει η δασκάλα.
– Γιατί περιμένω τη γραμματέα μου κυρία!