Δύσκολο μουσικό όργανο

Ποιό είναι το πιο δύσκολο μουσικό όργανο που μπορείς να μάθεις;

Η φλογέρα, επειδή πρέπει να προσέχεις και τα πρόβατα μαζί!