Δύο πουλιά τραγουδούν

Περνάει ένας έξω απο ένα pet shop και βλέπει ένα κλουβί με δύο καναρίνια, από τα οποία το ένα κελαηδούσε υπέροχα.
Μπαίνει στο κατάστημα και ρωτάει πόσο έχει το καναρίνι για 
να το αγοράσει.

Του λέει ο μαγαζάτορας :
– Δώσε 200 ευρώ και πάρε και τα δύο καναρίνια.
– Μα εγώ θέλω αυτό που κελαηδάει μόνο, του λέει ο πελάτης.
– Ναι αλλά το δεύτερο του γράφει τα τραγούδια!