ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ Όταν οι δουλειές δεν πήγαιναν καλά

Γίνεται συνεδρίαση στην Βουλή και ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός πως πρέπει να πάρουν μετρά για την καλυτέρευση του ηθικού των βουλευτών, έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν την δουλειά τους πιο καλά. 

Λέει λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξουν το χρώμα στις μοκέτες της Βουλής και να τις κάνουν μπλε. 
Έτσι λοιπόν γίνεται ψηφοφορία και το αποφασίζουν.
Όση ώρα λοιπόν γινόταν η ψηφοφορία για τις αλλαγές, είναι μια καθαρίστρια που κάθεται στην πόρτα και κοιτάζει. 

Όταν λοιπόν τελειώνει η ψηφοφορία, πηγαίνει προς το μέρος του Πρωθυπουργού και του λέει :
– Πριν διοριστώ εδώ, ήμουν καθαρίστρια σε ένα μπ#υρδέλο. Όταν οι δουλειές δεν πήγαιναν και τόσο καλά, αλλάζαμε τις π#υτάνες και 
 όχι  τις μοκέτες!