Δώσε μου να φάω

γριφος λογικης

Δώσε μου να φάω – Γρίφος λογικής

Εάν μου δώσεις να φάω θα ζήσω.

Εάν μου δώσεις να πιω θα πεθάνω.

Τι είμαι;