Γιατί ο δικηγορικός σύλλογος απαγορεύει

Γιατί ο δικηγορικός σύλλογος απαγορεύει το σεξ ανάμεσα στους δικηγόρους και στους πελάτες τους;

Για να μη χρεώνουν δύο φορές τους πελάτες για την ίδια υπηρεσία.