διασταύρωση χελώνας και αλόγου

Πως λέγεται το ζώο που βγαίνει από τη διασταύρωση χελώνας και αλόγου;

Γαΐδούρι με κράνος.