Διαφορά δικηγόρου από λογιστή

Τι διαφορά έχει ένας δικηγόρος από ένα λογιστή;

Οι λογιστές ξέρουν ότι είναι βαρετοί.

 

Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα δικηγόρο και μία βδέλλα;
Η βδέλλα σταματάει να ρουφά το αίμα σου όταν πεθάνεις.