Διαβάζεται το ίδιο

Πως λέγεται αυτός που είτε κανονικά, είτε ανάποδα διαβάζεται το ίδιο;

Σοφός!