Δεν χάνει

– Εμένα ο πατέρας μου δεν χάνει ποτέ το λεωφορείο!

– Είναι πάντα στην ώρα του δηλαδή;
– Όχι. Είναι ο οδηγός του.