Δεν μιλούν τα ψάρια

– Γιατί δεν μιλούν τα ψάρια Τοτέ; λέει ο δάσκαλος.

– Επειδή αν ανοίξουν το στόμα τους θα μπει νερό μέσα.