Δεν βρίσκω γυναίκα

– Γιατρέ μου θέλω να το κάνω σαν τρελός αλλά δεν βρίσκω γυναίκα…

– Η λύση είναι στο χέρι σου.
– Το ήξερα ότι θα έλεγες μ@λακί@…