Ανέκδοτα με γιατρούς

Αστεία ανέκδοτα με γιατρούς, νοσοκόμους, παιδίατρους, ψυχίατρους στον Αστειάτορα!