Ανέκδοτα με ερωτήσεις

Ανέκδοτα με ερωτήσεις στον Αστειάτορα. Διαβάστε τις πιο κουφες απαντήσεις στις πιο αστειες ερωτήσεις