Βουλγάρα ορθοπεδικός

Πως λέγεται η Βουλγάρα ορθοπεδικός;

Κάκωση Μυνίσκου.