Βλέπει λιοντάρια

Πως λέγεται εκείνος που βλέπει λιοντάρια;

Λεονείδας.