βγάζει παιδιά

Πως λέγεται το μακρύ πράγμα που βγάζει παιδιά;

Σχολικό.