Μπαμ

Οδηγάω και ακούω ένα μπαμ.
Κατεβαίνω κοιτάζω το λάστιχο και βάζω τα κλάματα…

Με συγκίνησε το σκασμένο…

——————————-

Φωνάζω : ταξίιιιιι!!!
Μου φωνάζει : πεζέεεεεεε!!!
Και έφυγε….