Αυτός που στύβει

Πως λέγεται αυτός που στύβει και αναρωτιέται;

Stevie Wonder.