Αυτό που αρχίζει από Π

Πως λέγεται αυτό που αρχίζει από Π, είναι περίπου 15 εκατοστά και δίνει χαρά στις γυναίκες;

Πεντακοσάευρο.