Ατακες με γελιο

Ατακες με γελιο 


 

Όπως κοιτάω τον καφέ το πρωί, δεν έχω κοιτάξει ποτέ γυναίκα.