Ασχολία ενός ράφτη

Πως λέγεται η αγαπημένη ασχολία ενός ράφτη;

Rafting!

—————————————–

Πως λέγεται το αντίθετο της φυσαρμόνικας;
Ρουφαμόνικα.