Αρπάζω

γριφοι λογικης

Αρπάζω – Γρίφος λογικής

Τι μπορείς να αρπάξεις και δεν μπορείς να πετάξεις;