Από ακρόαση σε δίκη

Δικηγόρος : Γιατρέ, πριν διενεργήσετε τη νεκροψία, ελέγξατε αν υπήρχε σφυγμός;
Μάρτυρας : Όχι.

Δικηγόρος : Ελέγξατε την πίεση του αίματος;

Μάρτυρας : ‘Οχι.
Δικηγόρος : Ελέγξατε την αναπνοή;
Μάρτυρας : Όχι.
Δικηγόρος : Ώστε λοιπόν, είναι πιθανόν ο ασθενής να ήταν ζωντανός όταν αρχίσατε την νεκροψία;
Μάρτυρας : Όχι.
Δικηγόρος : Πώς μπορείτε να είστε σίγουρος, γιατρέ;
Μάρτυρας : Γιατί ο εγκέφαλός του βρισκόταν πάνω στο γραφείο μου, σε μια γυάλα.
Δικηγόρος : Α, μάλιστα. Όμως θα μπορούσε ο ασθενής, παρ’ όλα αυτά, να είναι ακόμα ζωντανός;
Μάρτυρας: Ναι, είναι πιθανόν. Θα μπορούσε να είναι ζωντανός και να ασκεί τη δικηγορία!