ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ | Ο αόρατος άνδρας

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ

– Γιατρέ, είναι ένας αόρατος άνδρας στο σαλόνι. Να του πω να περάσει;

– Όχι. Πες του ότι δεν μπορώ να τον δω τώρα.