Ανύπαντρη γυναίκα

Ποιά η διαφορά ανάμεσα σε ανύπαντρο άντρα και σε ανύπαντρη γυναίκα 35 χρονών;

Η γυναίκα θέλει να κάνει μωρά και ο άντρας θέλει να βγαίνει με μωρά!