Ανέκδοτο με γιατρούς – Η ανακάλυψη

Ανέκδοτο με γιατρούς – Η ανακάλυψηανεκδοτα με γιατρους

Ένας γιατρός κάνει μία διάλεξη για να παρουσιάσει την ανακάλυψη του στον κόσμο.
Αφού μαζεύονται όλοι για την διάλεξη ο γιατρός τοποθετεί πάνω στο έδρανο ένα βάτραχο.

– Πήδα, λέει ο γιατρός στο βάτραχο.
Ο βάτραχος πηδάει.
Το κόβει το ένα πόδι ο γιατρός.

– Πήδα, λέει.
Ο βάτραχος πηδάει.
Του κόβει και το δεύτερο πόδι.
– Πήδα, λέει στον βάτραχο.
Ο βάτραχος πηδάει.
Του κόβει και το τρίτο πόδι.
– Πήδα, λέει στον βάτραχο.
Ο βάτραχος πηδάει.
Του κόβει και το τέταρτο πόδι…
– Πήδα, λέει στον βάτραχο.
Τίποτε ο βάτραχος.
– Πήδα! λέει ο γιατρός πιο δυνατά.
Τίποτε ο βάτραχος.
– Πήδα, λέει φωνάζοντας πια ο γιατρός.
Τίποτα ο βάτραχος.

– Και εδώ ήθελα να καταλήξω, λέει ο γιατρός. Αν κόψουμε και τα τέσσερα πόδια του βάτραχου, ο βάτραχος κουφαίνεται!