Σε παραλία με πήγανε

Σε παραλία γυμνιστών
με πήγανε για μπάνιο,
μου άρεσε τ’ ομολογώ
και θα το ξανακάνω