ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ


 


 

 


 

– Έχετε βιβλία για τσιγκούνηδες;
– Βεβαίως κύριε.
– Θα μου δανείσετε ένα;

 


 


 

– Έχετε βιβλία για την υψοφοβία;
– Βεβαίως κύριε.
– Που είναι;

– Στο πάνω, πάνω, πάνω ράφι.

 


 


 


 

– Έχετε βιβλία για προληπτικούς;
– Βεβαίως κύριε.
– Που είναι;

– Στον δέκατο τριτο διάδρομο.

 


 


 

– Έχετε βιβλία για τις σιωπές;
– Βεβαίως κύριε.
– Λένε τίποτα;

 


 

– Έχετε βιβλία για την αδιαφορία;
– Βεβαίως κύριε.
– Χέστηκα.

  

ελληνιδα μανα


 

– Βιβλία για αναλφάβητους έχετε;
– Βεβαίως κύριε.
– Και τι να τα κάνω;

  

– Έχετε βιβλία για τον μαζοχισμό;
– Βεβαίως κύριε.
– Πετάξτε μου ένα στη μάπα.

 


 


 


 

-Έχετε βιβλία για καντήλια;
-Βεβαίως κύριε.
-Μου κατεβάζετε ένα;

 


 

– Έχετε βιβλία για την γκαντέμηδες;
– Δυστυχώς κύριε μόλις πουλήσαμε το τελευταίο…

 


 


 

– Έχετε βιβλία για ανώριμους;
– Βεβαίως κύριε
– Που;
– Τσα 1 – 0!

 


 

– Έχετε βιβλία για το στοίχημα;
– Βεβαίως κύριε.
– Που τα έχετε;
– Στον κουβά.

 


 

– Μήπως έχετε βιβλία για το σημείο G;
– Βεβαίως κύριε.
– Που είναι;

– Δεν ξέρω.

 


 

– Έχετε βιβλία για την γυναικεία ψυχολογία;
– Βεβαίως κύριε
– Και που βρίσκονται;
– Αν ενδιαφερόσουν πραγματικά, θα ήξερες…

  

 


 


 

– Έχετε βιβλία για τις ανύπαντρες;
– Βεβαίως κυρία μου. 
– Και που είναι;
– Στο ράφι.

 


 


 

 


 


 


 


 

-Βιβλία για τις φοβίες έχετε;

-Όχι κύριε.

-Καλά το φοβόμουν.