Ανεβαίνει την κορυφή

Τι λέει ένα λάχανο όταν ανεβαίνει την κορυφή ενός βουνού;

Ουφ! Λαχάνιασα!