Ανατέλλω

Ποιό είναι το αντίθετο του ανατέλλω;

Άννα ντεν τέλλω…