Ανακάλυψη

Ένας γιατρός έκανε διάλεξη για να παρουσιάσει την ανακάλυψη του στον κόσμο.
Μαζεύονται όλοι για την διάλεξη και πάνω στο έδρανο υπήρχε ένας βάτραχος.
– Πήδα, λέει ο γιατρός στο βάτραχο.
Ο βάτραχος πηδάει.
Το κόβει το ένα πόδι ο γιατρός.

– Πήδα, λέει.
Ο βάτραχος πηδάει.
Του κόβει και το δεύτερο πόδι.
– Πήδα, λέει στον βάτραχο.
Ο βάτραχος πηδάει.
Του κόβει και το τρίτο πόδι.
– Πήδα, λέει στον βάτραχο.
Ο βάτραχος πηδάει.
Του κόβει και το τέταρτο πόδι…
– Πήδα, λέει στον βάτραχο.
Τίποτε ο βάτραχος.
– Πήδα! λέει ο γιατρός πιο δυνατά.
Τίποτε ο βάτραχος.
– Πήδα, λέει φωνάζοντας πια ο γιατρός.
Τίποτα ο βάτραχος.

– Και εδώ ήθελα να καταλήξω, λέει ο γιατρός. Αν κόψουμε και τα τέσσερα πόδια του βάτραχου, ο βάτραχος κουφαίνεται!

———————————

– Γιατρέ μου είμαι χάλια…
– Τι λες βρε, βλέπεσαι!