Άλλα αδέρφια

Ο Νικολάκης επιστρέφει στο σπίτι του από το σχολείο και λέει στη μαμά του :
– Μαμά, η δασκάλα με ρώτησε σήμερα αν έχω άλλα αδέλφια.

– Και τι σου είπε όταν της είπες ότι δεν έχεις;
– Δόξα σοι ο θεός!