Αλήθεια ή Ψέμα? Σωστό ή Λάθος?

Αλήθεια ή Ψέμα? Σωστό ή Λάθος?

σωστο η λαθος

Μπορείς να καταλάβεις ποιές από τις παρακάτω 10 ερωτήσεις είναι σωστές;