Αγχος, πίεση και πανικός

Σε τι διαφέρουν άγχος, πίεση και πανικός; 


–  Άγχος έχεις όταν μάθεις πως η γκόμενά σου είναι έγκυος…

– Πίεση έχεις  όταν μάθεις πως η γυναίκα σου είναι έγκυος… 

– Πανικό έχεις όταν μάθεις πως είναι και οι δυο τους!!!