Άγγελος

Συζήτηση 2 αγνώστων μέσα σε ένα μπαρ :
Η γυναίκα μου είναι άγγελος! Λέει ο πρώτος.

Τυχερέ! λέει ο δεύτερος, η δικιά μου ακόμη ζει!