Αερόστατο

Τι κοινό έχει ένα αερόστατο με ένα πρoφυλακτικό;

Αν τρυπήσουν τη γ@μησες!