Αδάμ κα Εύα

Τι είπε η Εύα στον Αδάμ μετά το φαγητό;

– Μωρό μου να σου καθαρίσω ένα μηλαράκι;