Μωρό μου σε βλέπω να φέρνεις σβούρες

Μωρό μου σε βλέπω να φέρνεις σβούρες και να κάνεις pole dancing…και μου έρχεται να σε φάω!!

Φύγετε αμέσως από το γύρο κύριε!!!