8 χελιδόνια

Πέρασαν 8 χελιδόνια από μπροστά μου.

Στο επόμενο θα τραγουδήσω 9ο χελιδόνιιιιιιιιι….