10 Διλήμματα

10 Διλήμματα10 διλημματα

Εάν έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα σε δύο διλήμματα, εσύ τι θα επέλεγες; Θα σου παρουσιαστούν 10 ερωτήσεις. Έχεις 10 δευτερόλεπτα για να επιλέξεις στο κάθε δίλημμα.

 

10 Διλήμματα