Μοιράζεσαι – Σπαζοκεφαλιά

γριφος λογικης

Μοιράζεσαι – Σπαζοκεφαλιά


Όταν με έχεις θέλεις να με μοιραστείς.

Όταν με με μοιραστείς δεν με έχεις.

Τι είμαι;