Μαθηματικός γρίφος

Μαθηματικός γρίφος


ΖΑ + ΗΑ= ΕΔ

ΒΕ + ΖΗ = ΕΓ

ΕΑ – ΗΕ = ΗΖ

ΒΔ + ΗΔ = ΑΔ

ΒΓ – ΗΓ = ΖΔ

Κάθε γράμμα είναι και ένας αριθμός από το μηδέν έως και το έξι.

Μπορείς να βρεις ποιός αριθμός αντιστοιχεί στο κάθε γράμμα έτσι ώστε να βγαίνουν σωστές οι πράξεις;

 

 

  • A=5, B=3, Γ=6, Δ=0, Ε=4, Ζ=1 , Η=2.